Plasma Nitriding(ION Nitriding)

Plasma Nitriding(ION Nitriding) คือ

Plasma Nitriding(ION Nitriding) คือ วิธีการชุบแข็งผิวชิ้นงานโดยการให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน เพื่อให้อะตอมของไนโตรเจนจากพ้ืนผิวกระจายและแทรกซึมเข้าไปภายในผลิตภัณฑ์

ชิ้นงานที่ผ่านการ Nitriding แล้ว จะมีชั้นสารประกอบ (Compound Layer) เกิดขึ้นโดยจะไปเพิ่มความแข็งผิวของชิ้นงาน และยังมีชั้นแพร่กระจาย (Diffusion Layer) ที่จะทำให้เกิดการไล่ระดับความแข็งลงไปเรื่อยๆจากผิวหน้าชิ้นงานไปหาแกนกลางของชิ้นงาน การอบชุบแบบ Nitriding จะช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและความล้าของชิ้นงาน และยังปรับปรุงคุณสมบัติทางไตรโบโลยี (Tribology) ให้ดีขึ้น เช่น ความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานต่อการยึดเกาะ

การอบชุบแบบ Nitriding สามารถทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานแข็งขึ้นได้ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการ Tempering (อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Austenite) ทำให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่น้อยมาก จึงมีการใช้วิธีการอบชุบด้วยวิธีนี้อย่างแพร่หลาย

Plasma Nitriding(ION Nitriding) คือ

  • Plasma Nitriding (Ion Nitriding) / Fine Nitriding

    Plasma Nitriding (Ion Nitriding) / Fine Nitriding

    Plasma Nitriding คือ การใช้ไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจนในสภาวะสูญญากาศที่ความดัน 13.3Pa ถึง 1.3kPa อบชุบชิ้นงานในสภาพเรืองแสง (Glow Discharge) โดยการปล่อยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหลายร้อยโวลต์ระหว่างชิ้นงานกับผนังเตา

  • Radical Nitriding

    Radical Nitriding

    Radical Nitriding เป็นวิธีการอบชุบผิว Nitriding ซึ่งตั้งอยู่บนทฤษฎีแนวใหม่ที่สามารถทำการ Nitriding แบบไม่มีชั้นสารประกอบ (Compound Layer)